Pop Art

Laatste nieuws
Ons plan om ouders in het buitenland te ondersteunen wordt ons niet gegund.
22 april 2022

Instituut Publieke Waarden (IPW) en Number 5 Foundation hebben een concreet plan gemaakt voor de ondersteuning van de naar schatting 2500 ouders die naar het buitenland zijn gevlucht. Allerlei ouders uit verschillende ouderinitiatieven zijn onderdeel geweest van de totstandkoming van het plan. 

 

Het is ons helaas niet gegund om deze opdracht toevertrouwd te worden.
 

Dit heeft veel losgemaakt bij ons en niet-ouders. In het kader van de transparantie delen we zowel ons plan als de reacties op de afwijzing.

Download
alle reacties

“Ik begrijp de grote teleurstelling en bewonder de vechtlust. Het lijkt er op dat ‘onze’ aanpak gelegd is langs ‘oude’ maatstaven. En dan ligt de uitkomst bijna bij voorbaat vast. De aanhouder wint en de aanpak is de juiste.”

“Wat een aanfluiting. Je vraagt je werkelijk af waar het lerend vermogen én het inzicht is om nu een bewuste keuze te maken het anders aan te pakken. Kan me levendig voorstellen wat voor teleurstelling dit moet zijn. Het ‘niet loslaten’ is bij jou in goede handen, laat weten als we iets kunnen doen.” 

“Hoe kun je als overheid deze kans laten lopen om het vertrouwen van ouders terug te winnen… Het lag op een presenteerblaadje maar misschien herkenden ze het presenteerblaadje niet. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit? Onvoorstelbaar.”